รหัส:
  8703050
name:
  S S Rito Rito R76 R011 AAA 11494687
ชื่อ:
  S S Rito Rito R76 R011 AAA 11494687
เพศ:
    ผู้
สี:
 
วันเกิด:
  06-04-1990
ผู้เพาะพันธุ์:
  1120 - Julie Ann Abrahamson, Lanesboro MN
สายพันธุ์:
 
รหัสอ้างอิง:
 AAA 11494687
 
ตัวอย่างลูกของ " S S Rito Rito R76 R011 AAA 11494687 "
มีอยู่ในระบบทั้งหมด 1 ตัว เป็นเพศผู้: 0 ตัว และเพศเมีย: 1 ตัว ดังต่อไปนี้
 
PedigreeCenter PedigreeCenter PedigreeCenter PedigreeCenter PedigreeCenter

รหัส: 8705050   เพศ: เมีย
ชื่อ: S S Miss Rita R011 7R8 AAA 12958951
พ่อ: S S Rito Rito R76 R011 AAA 11494687

แม่: S S Miss Ultress U56 AAA 12490161
 
 
PedigreeCenter PedigreeCenter PedigreeCenter PedigreeCenter PedigreeCenter